vrijdag 7 februari 2014

Ben jij een geboren leider?

leiderschap
Bestaat er zoiets als een geboren leider, of zijn er leiderschapscompetenties die je in meer of mindere mate van nature hebt en die je zo nodig kunt ontwikkelen? Ik neig sterk naar het laatste.

Leiderschap gaat over het organiseren van een groep mensen om een ​​gemeenschappelijk doel te bereiken. Mijn visie op leiderschap wordt het best gesymboliseerd door de dirigent: het orkest ondersteunen om voor de klant een optimale prestatie te leveren. Competenties die horen bij leiderschap hebben te maken met het kunnen leiden van een organisatie, persoonlijk leiderschap en het leiden van anderen. 

Leiderschapscompetenties 


Het Center for Creative Leadership heeft een model opgesteld van leiderschapscompetenties op drie niveaus:

Het leiden van de organisatie: 
 • inspelen op veranderingen
 • problemen oplossen
 • beslissingen nemen
 • omgaan met politiek
 • be├»nvloeden
 • risico's nemen
 • innoveren
 • visie
 • strategie
 • processen managen
 • kennis en kunde vergroten
 • organisatie leiden
Persoonlijk leiderschap
 • ethiek
 • integriteit 
 • drive
 • doelgerichtheid
 • positie innemen
 • leren
 • zelfsturing
 • zelfbewustzijn
 • aanpassingsvermogen 
Leiden van anderen:
 • effectief communiceren
 • ontwikkelen van anderen 
 • waarderen van diversiteit en verschillen
 • opbouwen en onderhouden van relaties 
 • sturen van teams en groepen

Ontwikkelmogelijkheden voor leidinggevenden en voor organisaties


Voor leidinggevenden is het goed om na te gaan wat voor jou de morele, emotionele en relationele aspecten van leiderschap zijn. Welke competenties heb jij? Welke zou jij willen ontwikkelen? Wat ga je doen om ze nog verder te ontwikkelen?

Voor organisaties is het belangrijk om competenties af te stemmen op huidige en toekomstige behoeften van organisaties, dit betekent nadenken over deze behoeften en investeren in het krijgen, houden en opleiden van mensen met de gewenste competenties, plus investeren in een klimaat waarin deze competenties bloeien .

Barcavela ondersteunt diverse organisaties bij hun leiderschapsontwikkeling door het bieden van trainingen, coaching en intervisie, en begeleidt organisaties bij prestatieverbetering via de systematiek van Human Performance Improvement (HPI)

Meer weten?

bel of mail voor een vrijblijvende afspraak

Bronnen:

Chemers M. (1997) An integrative theory of leadership.
Bolden R., Gosling J. (2014) Leadership Competencies: Time to Change the Tune?
Gray N. (2008) Society for Human Resource Management

Geen opmerkingen:

Een reactie posten