vrijdag 20 september 2013

Workshop Mindmapping en nog meer creatieve leerstrategieën, 12 november 2014

mindmapToen  (27 jaar geleden) de vlag uitging na het behalen van mijn middelbare-school diploma had ik niet gedacht dat ik me ooit nog bezig zou houden met rijtjes stampen, teksten markeren of samenvattingen maken. Gelukkig heb ik na die tijd nog heel veel bijgeleerd, en, life-long learning, ben ik hopelijk nog lang niet uitgeleerd.

In de manier van leren die wij vroeger op school moesten toepassen maakten we alleen gebruik van onze linkerhersenhelft. Psychologische en neurologische inzichten uit de laatste 20 jaar hebben echter aangetoond dat door het gebruik van beide hersenhelften veel effectiever geleerd kan worden. Mindmaps, het geheugenpaleis, woordslingers, en tweets zijn een aantal leerstrategieën die gebruik maken van beide hersenhelften, en die voor iedereen wel iets op kunnen leveren.

Wil je voor het maken van presentaties eens op een andere manier te werk gaan? Wil je weten wat jouw waarnemingsvoorkeur is? Wil je weten hoe jij anders, leuker, creatiever én effectiever zou kunnen leren?

Op woensdagavond 12 november organiseert Barcavela een workshop 'Mindmapping en nog meer creatieve leerstrategieën'

Ervaringen van andere deelnemers: stimulerend, praktisch, direct toepasbaar, inspirerend
Gemiddelde waardering: 9:0

Workshop              Mindmapping en nog meer creatieve leerstrategieën
Woensdagavond     12 november  2014 van 19.30- 22.00 uur
Lokatie                   Meerssen
Deelnemers             Maximaal 10 personen
Kosten                    € 49,00 incl. BTW pp
Aanmelden              via ellen@barcavela.nl

zondag 15 september 2013

gebruik je LinkedIn profiel voor een hoge Google ranking

Iedereen die wel een ge-zelf-googled heeft -je eigen naam ingetypt in Google- weet dat de kans erg groot is dat je LinkedIn profiel bovenaan de resultatenpagina komt te staan. Dit komt omdat LinkedIn een heel goede Page Rank heeft bij Google. Om optimaal gebruik te maken van deze hoge Page Rank zijn er een aantal handigheidjes.

Zorg voor een openbaar profiel

Wat is het nut van een profiel als niemand het mag zien? Een niet-openbaar profiel wordt alleen gezien door eerstegraadscontacten, wordt niet gevonden door Google en levert jou als LinkedIn gebruiker waarschijnlijk weinig meerwaarde. Maak je profiel dus openbaar.

Zorg voor een herkenbare LinkedIn naam

Als jouw LinkedIn-naam bijv. linkedin.com/in/io23jr94323z68 is is het zaak die naam snel te veranderen: Zorg dat jouw eigen naam in je LinkedIn naam staat. Mijn LinkedIn naam is bijvoorbeeld http://nl.linkedin.com/in/ellenschiffeleers/ Geen twijfel over wie ik ben…

LinkedIn URL aanpassen
LinkedIn URL aanpassen
Je kunt deze naam zelf veranderen via het instellingen menu, profiel / profiel bewerken, en vervolgens onder je foto de URL aanpassen.

En heet je toevallig Janssen en is de LinkedIn URL Janssen al geclaimed? Neem dan je initialen of je woonplaats op in je LinkedIn naam.

Zorg voor een goede koptekst

De standaard-koptekst is een kopie van dat wat je hebt ingevuld bij werkervaring-huidige baan. Aangezien de koptekst in beeld komt bij zoekopdrachten wil je daar wellicht wel een andere tekst hebben dan gewoon je huidige functienaam. Kies in de koptekst voor je Personal Brand- waar wil je voor gekend en gevonden worden. De meeste mensen zijn op LinkedIn niet op zoek naar een partner of eigenaar, maar heel vaak wel naar een accountant, personeelsmanager of tekstschrijver. Je hebt maximaal 140 tekens om te spelen met deze koptekst. Wees hier niet verlegen of bescheiden; dit is jouw visitekaartje!

Zorg voor links naar je eigen website

Je kunt in je LinkedIn profiel 3 links naar jouw site, produkt of merk maken. Geef je link met behulp van de optie ‘anders’ een herkenbare naam, waardoor Google en de zoekers je direct vinden:

LinkedIn links
LinkedIn links

Gebruik trefwoorden op Linkedin

Je Linkedin profiel bevat tal van velden waar je trefwoorden en zoekwoorden kunt gebruiken. Hoe meer relevantie, hoe meer kans je hebt om door de interne zoekmachine van LinkedIn en door externe zoekmachines als Google als antwoord bij een zoekopdrachten worden gevonden. Gebruik dus goede zoekwoorden in je profielkop, persoonlijke interesses, samenvatting, functietitel, en loopbaangeschiedenis. Je mag bijvoorbeeld 2000 tekens gebruiken in de velden Samenvatting en Functiebeschrijving, en 500 tekens in het het veld Specialties: gebruik die ruimte, en gebruik hem goed!

Op deze manier ben je vindbaar in LinkedIn en in Google.
Meer weten? mail of bel voor meer info, of kom naar een van de workshops over Social Media

vrijdag 13 september 2013

Heb jij invloed op verandering?

verandering
Ben jij goed in het laten veranderen van mensen of organisaties? En zo ja, hoe doe jij dat? Dwing je veranderingen af, ga je met mensen in gesprek, ben jij een onderhandelaar, verleid je mensen of geef je hun de ruimte te geven om de verandering zelf vorm te geven?
Uit wetenschappelijk onderzoek blijken verschillende veranderingsstrategieën in verschillende situaties effectief te zijn. Graag laat ik een paar strategieën de revue passeren.


Macht

Het afdwingen van veranderingen  door het inzetten van machtsmiddelen, positieve en negatieve sancties, is een veranderingsmethode die in sommige situaties kan werken. Deze machtsmethode gaat uit van het opstellen van strikte en exact  voorschrijvende regels, controleren, bijsturen en sanctioneren van gedrag. Feiten en argumenten zijn leidend, er is weinig ruimte voor invloed van ondergeschikten, en het vertonen van weerstand is illegaal. My way or the highway. Deze veranderingsmethode kan werken in crisissituaties, als er een strikte noodzaak wordt ervaren en mensen geen alternatieven zien,

Expertise

Het bewerkstelligen van verandering door te sturen op basis van kennis en argumenten is een methode die ook wel de overredingsmethode wordt genoemd. Deze methode gaat ervan uit dat als mensen maar de juiste  informatie en argumenten hebben, dat zijn dan wel meegaan in de gewenste verandering. Dat betekent meteen dat de zwakte van deze methode is dat zij buiten beschouwing laat dat mensen vaak ook nog eigen behoeften, doelen of visies hebben. Addertje onder het gras bij deze methode is vaak dat feiten en gegevens door de experts worden aangeleverd, en dat zij dus ook degenen zijn die bepalen welke gegevens wel en niet bekend gemaakt worden: en als niet welgevallige gegevens niet gedeeld worden,wordt natuurlijk wel een eenzijdig beeld geschapen. Als de expert- methode netjes wordt ingezet is deze bruikbaar bij veranderingen die mensen alleen maar hoeven te accepteren; als het de bedoeling is dat mensen daadwerkelijk participeren dan is deze methode alléén niet erg effectief.

Onderhandelen 

Onderhandelen wordt vaak als bewuste en indirecte veranderingstechniek ingezet. In het onderhandelingsperspectief is het uitgangspunt een verdeling van macht, waarbij verschillende groepen onderling afhankelijk zijn, en waarbij verschillende groepen in een organisatie naast een gezamenlijk doel ook eigen doelen nastreven. Weerstand kan optreden omdat het management meestal de meeste macht heeft en dus een betere onderhandelingspositie.

Verkopen of verleiden

Een andere manier om mensen te laten veranderen is hun te verleiden tot veranderen: je gaat hun laten verlangen naar naar de verandering, door bijvoorbeeld de gewenste situatie extra te belichten en door helder te maken dat de bestaande situatie minder gewenst is. Zeker als enthousiasme en een persoonlijk appel worden ingezet kan het een heel effectieve manier van beïnvloeden zijn, die zelfs werkt als het grote veranderingen betreft waar mensen actief in moeten participeren. Maar let op dat deze strategie niet verwordt tot manipulatie of paternalisme: Manipulatie ontstaat als mensen heimelijk en indirect worden beïnvloed door bijvoorbeeld alleen nog díé informatie wordt gegeven die binnen het gewenste plaatje past. Paternalistisch wordt het als de kaders waarbinnen veranderd moet worden heel strak worden houden.

Dialoog

Het initiëren van verandering door dialoog en communicatie is een aanpak die uitgaat van een leerperspectief. Mensen gaan met elkaar in gesprek en komen tot een gezamenlijk ervaren probleem van waaruit samen naar een oplossing wordt gezocht. De dialoog is een krachtig verandermechanisme dat heel effectief kan zijn om grote veranderingen te laten plaatsvinden die door veel participanten moeten worden gedragen. De basis voor dialoog als verandermechanisme is begrip krijgen voor elkaar en komen tot een gezamenlijk wensbeeld. Deze verandermethode vraagt participatief en inspirerend leiderschap: de leider staat in verbinding met de betrokkenen, snapt hun en hun problematiek en betrekt hun bij het bepalen van doelen, koers en uitvoering. Binnen deze verandermethode wordt vaak gebruik gemaakt van workshops en conferenties, waarvan de uitkomst niet van te voren vast staat.

Conclusie

Bij simpele veranderingen is meegaandheid vaak wel genoeg, bij ingrijpende veranderingen is een actieve betrokkenheid van alle partners noodzakelijk. De macht- expertise- en onderhandelingsaanpak kunnen bruikbaar zijn voor simpele veranderingen. Voor ingrijpende veranderingen is verleiding en dialoog veel meer geëigend.

Meer weten?

Meer weten oven verandering of een sparring partner nodig bij het denken over verandering?
neem gerust contact op met Barcavela, onze trainers en adviseurs denken graag met u mee. En onthoud in elk geval: Weerstand is een onlosmakelijk onderdeel van elk veranderingsproces. Zie het maar als een poging van anderen om hun belangen te verhelderen en hun eigen doelen te bereiken.

Deze blog is geïnspireerd op het artikel van J.J. Boonstra: invloedsuitoefening in grote organisaties

Idee. Elke maand een blog met een oefening net als Selma Foeken