woensdag 25 februari 2015

ben ik wel de ideale facilitator?

faciliteren van processen

De komende weken mag ik weer een aantal bijeenkomsten leiden, variërend van een creatieve sessie met ondernemers, een strategiemeeting van een welzijns-stichting, intervisiesessies voor professionals en een community-evenement voor industriële partners. Elke bijeenkomst heeft een ander doel, en elk doel vraagt om een eigen aanpak.

Ik vind het een uitdaging om per bijeenkomst de juiste aanpak in te zetten, en ben blij met een organisatie als IAF, de Internationale Associatie van Facilitators, die mij scherp houdt in dit soort processen.Weet JIJ wat je verwacht van een dagvoorzitter, procesbegeleider of facilitator?

Basiscompetenties


IAF heeft een lijst van 6 basiscompetenties opgesteld waar elke goede facilitator over beschikt:
  1. Samenwerkingsverbanden tot stand brengen
  2. Plannen van geschikte groepsprocessen
  3. Scheppen en behouden van een sfeer waarin deelnemers actief meedoen aan het proces
  4. Begeleiden van de groep naar bruikbare resultaten
  5. Ontwikkelen en onderhouden van professionele kennis
  6. Een positieve – en professionele houding
Deze competenties mag je dus sowieso verwachten, en het is dan ook niet meer dan normaal dat een begeleider bij het proces betrokken is, wil weten hoe het resultaat in de organisatie ingebed wordt, zijn methodes flexibel inzet, goed luistert en zorgt voor een helder eindresultaat.

Specifieke competenties


Toch is niet elke goede facilitator de juiste facilitator voor JOUW proces.
Moet er een grote groep geënthousiasmeerd worden, of wil je een gevoelig proces goed uitvragen? Zoek je naar harmonie of moeten er harde besluiten genomen worden? Wil je een heel gestructureerde bijeenkomst of ben je op zoek naar creativiteit en een meer chaotische aanpak?
De kans dat één facilitator al deze zaken kan oppakken is klein. Er bestaat dus niet één perfecte facilitator; elke bijeenkomst vraagt om zijn eigen specifieke competenties. Bij Barcavela werken we dan ook met verschillende mensen, die elk hun eigen kwaliteiten hebben. Mij moet je bijvoorbeeld vooral hebben voor processen tot maximaal 20 man, ik ben gericht op gezamenlijkheid, en bloei als ik creatieve technieken op een gestructureerde manier kan inzetten. Maar Mark, Tessa, Marga, Ingrid en Eliane pakken zaken anders aan. 

Graag zoek ik samen met jou naar de beste facilitator voor JOUW proces.


Meer lezen? Check  IAF-Nederland
met dank aan Femke IJsseldijk voor de inspiratie