woensdag 26 maart 2014

Intervisie: samen beter worden

Intervisie is een mooie manier om even bij je werk stil te staan, en samen te leren van elkaar.
In onderstaande blog kort wat informatie over het selecteren van een geschikte casus, het voorbereiden van een casus, en een toelichting op de methode die we bij Barcavela vaak gebruiken, de 7-stappen methode:

Inhoud intervisiecasus: 


De inhoud van een intervisiecasus heeft betrekking op persoons- of functie-gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie.
Het gaat hierbij om je eigen positie/rol/aandeel in de casus. Een geschikte casus voldoet aan één van de volgende kenmerken:
1.            De casus heeft al plaatsgevonden, maar je wilt er van leren.
2.            Je bevindt je er middenin. Je hebt behoefte aan helderheid, inzicht en oplossingen.
3.            Het gaat nog plaatsvinden. Je wilt de bespreking benutten om te leren zo optimaal mogelijk met jezelf en de situatie om te gaan.

Voorbereiding casus:


Bedenk bij de voorbereiding alvast:
-          Wat is (beknopt) de situatie?
-          Wat zou de ideale situatie zijn of welke doel wil je behalen?
-          Waarom is het een probleem voor jou?
-          Wat heb je al gedaan om het op te lossen?

 7 staps intervisiemethode: 


Stap 1: beschrijven van de probleemsituatie
 • neem een recente situatie waarin je het gevoel had dat het beter of anders zou kunnen, of een toekomstige situatie waar je tegenop ziet

Stap 2: formuleren van verhelderende vragen
 • de deelnemers stellen feitelijke vragen om de situatie te verhelderen: wat en hoe precies? Zet de vragen op papier, zodat de inbrenger de volgorde van beantwoorden kan bepalen, en eventuele dubbele vragen kan clusteren. 
Stap 3: verdiepingsvragen
 • wat was er nou eigenlijk zo lastig aan, wat kon gebeuren, wat dacht je,wat voelde je, etc? Ook hier schrijft iedereen zijn vragen op en geeft die aan de inbrenger; deze kan selecteren welke vragen volgens hem het meest relevant zijn en deze vragen als eerste beantwoorden.
Stap 4: roddel
 • de inbrenger gaat even apart zitten en luistert naar de deelnemers die samen roddelen over de inbrenger en zijn vraagstelling. Bij terugkomst geeft hij aan wat raakte of interessant was.
stap 5: actieplan
 • de inbrenger geeft aan wat hij met de inzichten uit de intervisie gaat doen; stel zo SMART mogelijke acties op
stap 6: veralgemeniseren
 • de deelnemers geven aan wat zij persoonlijk of als team kunnen met het besproken thema; let wel, intervisie heeft geen therapeutisch doel maar dient een leerdoel.
stap 7 vindt plaats bij de volgende bijeenkomst: evaluatie van de genomen acties
 • bij de start van de volgende bijeenkomst wordt kort stilgestaan bij de genomen acties en hun effecten.

Begeleiding:


Belangrijk bij intervisie is een sfeer van vertrouwen en een strenge tijdsbewaking. Het inhuren van een begeleider kan ervoor zorgen dat iedereen in de groep aandacht heeft en krijgt, en dat het proces wordt bewaakt. Een aantal mensen uit het team van Barcavela begeleiden intervisie voor teams uit diverse organisaties, waarbij we uitgaan van bijeenkomsten van anderhalf uur en groepen van 5-10 personen:

Meer weten? bel of mail gerust!

donderdag 20 maart 2014

Talentenworkshop 3 september

loesje, weten wie je bent
Onderzoeksinstituut Gallup heeft uitgezocht hoe dat nou zit met positief denken, sterke punten en verbeterpunten? Een sterk punt, een talent, is iets dat je van nature heel makkelijk oppakt, graag doet, en wat je energie geeft. We hebben allemaal een aantal van deze talenten, maar ja, zijn die nou zo bijzonder, zit de wereld daar wel op te wachten, zijn ze wel geld waard? Misschien kun je toch beter investeren in het bijspijkeren van je zwakke punten, je verbeterpunten, de punten waar je feedback op krijgt of waar je je eigenlijk (een beetje) voor schaamt.

Interessante conclusie van Gallup, en specifiek van hun onderzoeker Marcus Buckingham, is dat wetenschappelijk is aangetoond dat het veel meer oplevert om te investeren in je sterke punten dan om uit alle macht je zwakke punten te gaan verbeteren. Bij dieren vinden we dat heel logisch: je kunt een hond niet leren vliegen, maar hem misschien wel leren om nóg beter te speuren bijvoorbeeld.

Focus op het verbeteren van je zwakke punten (reparatiedenken) kost energie, tijd, motivatie en aandacht, die je niet kunt steken in het verbeteren van je sterke punten. Een van hun conclusies is dat in bedrijven waar mensen geleid worden door reparatiedenken  9% van de medewerkers zichzelf gemotiveerd noemt, terwijl in bedrijven die worden geleid vanuit ‘sterkepuntenaanpak’ (doe vooral die dingen waar je goed in bent) 73% gemotiveerd is.

Maar heb jij nou wel sterke punten? Herken jij ze van jezelf? Durf jij er op te vertrouwen dat ze jou verder kunnen helpen?

In de talentenworkshop gaan we volgens de methodiek van Marcus Buckingham in kaart brengen wat JOUW sterke punten zijn, en bekijken we hoe je deze talenten NOG beter kunt gebruiken.

Het belooft een interactieve workshop te worden

Workshop:  talentenworkshop: "Wat kun jij nou eigenlijk?"
Wanneer:    woensdagavond 3 september, van 19.30-22.00 uur
Waar:          Meerssen
Wie:            Iedereen
Kosten:       € 49,- pp incl BTW
aanmelden:  ellen@barcavela.nldinsdag 11 maart 2014

een nieuw voorjaar

voorjaar
Afgelopen jaar was een heel divers jaar met trainingen voor wetenschappers, banken, ziekenhuizen, ICT-bedrijven, coaching van managers en CEO's op het gebied van leiderschap en communicatie, begeleiden van ondernemers rondom strategie, social media, en ondernemersvaardigheden,  en ondertussen bouwen aan het Barcavela-team met Marga, Paula, Mark, Ingrid, Eliane, Tessa en Hellen.

Rode lijn in al deze activiteiten was leiderschap, communicatie en samenwerking.


Voor 2014 staan ook weer allemaal mooie activiteiten op stapel: hoofdmoot zijn trajecten op het gebied van
 • persoonlijke effectiviteit (taken, rollen, keuzes, prioriteren, timemanagement, nee zeggen),
 • leidinggeven (visie, rolopvatting,, jaargesprekken, feedback, SMART) en
 • samenwerking (teamrollen, waarderen, posities).


Daarnaast wordt er altijd ruimte vrijgehouden voor vragen rondom
 • communicatie (onderhandelen, overtuigen, feedback, presenteren, lichaamstaal, SMART),
 • social media (waarom, hoe) en
 • ondernemerschap (netwerken, personal branding, strategie, doelgerichtheid, profileren),


met steeds als motto: Slimme mensen wijzer maken!

Meer weten over waar wij mee bezig zijn: houdt LinkedIn, Facebook enTwitter  in de gaten voor actuele informatie