vrijdag 20 juni 2014

Life Long Learning

loesje en leren
Toen ik, lang geleden inmiddels, van school kwam dacht ik dat ik klaar was met leren; niet dat ik leren vervelend vond, maar ik ging er eigenlijk wel van uit dat ik alle belangrijke dingen nu wel wist.....

Dat bleek dus niet zo te zijn!
Want gelukkig heb ik de afgelopen jaren nog heel veel bijgeleerd; door avondstudies, training on the job, zelfstudieboeken, congressen, intervisie, en noem maar op. Ik vond het dan ook interessant om, met terugwerkende kracht, er achter te komen welke studiemethodes effectief zijn en welke niet. 

In 2013 werd door de Association for Psychological Science een onderzoek naar effectieve leermethoden gepubliceerd (klik hier). De opvallende conclusie was dat de meest gebruikte leermethodes (onderstrepen en aantekeningen herlezen) ironisch genoeg de minst effectieve zijn.

Onderstrepen werkt niet goed omdat het een multitask voor je brein is (lezen en analyseren) en omdat de focus teveel op de ondertreepte tekst en te weinig op verbanden komt te liggen. Deze methode heeft zelfs een nadelig effect op prestaties bij mentale taken. Ook het herlezen van boeken of artikelen helpt je nauwelijks bij het opslaan van de daarin geboden informatie.

Gelukkig zijn er ook methodes die WEL goed werken, uit het eerder genoemde onderzoek en uit andere bronnen daarom een paar tips:
  • geleerde kennis overdragen (dus zelf een presentatie of lezing geven over wat je wil leren
  • jezelf overhoren (en dat zie ik mijn kinderen bijvoorbeeld doen met programma's als WRTS)
  • gespreid leren; elke dag een beetje ipv alles op de dag voor het examen
  • inzetten van al je zintuigen, en natuurlijk vooral je preferente waarnemingssysteem (zien, horen, voelen): teksten lezen, beelden zien, teksten horen, ik heb zelfs mensen een oratie zien dansen
  • verbanden leggen, met metaforen, symbolen, mindmaps, waarom-vragen
  • de kunst afkijken: learning by doing (inzetten van je spiegelneuronen)
  • leren van je fouten, en lol hebben in het vallen en opstaan, 

Wat zou jij graag willen leren?

Samen met jou denken we graag na over je leerdoel en een geschikte manier om de kennis voor jou en je organisatie beschikbaar te maken

Geen opmerkingen:

Een reactie posten