dinsdag 14 mei 2013

ondernemende professionals - autonomie

Hoe maak je van de professionals in jouw organisatie ondernemende professionals? 


Om dat te kunnen is allereerst van belang om te weten wat nu eigenlijk ondernemende professionals zijn; aan welke voorwaarden zij voldoen, welke drijfveren ze hebben en welke kwaliteiten? Nieuwsgierigheid, pro-activiteit, creativiteit, lef en autonomie zijn toch wel de allerbelangrijkste en onderscheidende kwaliteiten. Deze blog gaat specifiek over autonomie.

Autonomie


Autonomie gaat over zelfbeschikking, en gaat uit van de capaciteit van om zelf verantwoorde beslissingen te nemen. Als professionals autonomie krijgen levert dit vaak een intrinsieke motivatie. Een van de mooiste voorbeelden hiervan lees je in het boek Drive van Pink (2010). Hoe zit dat in jouw organisatie? Hoe autonoom zijn jouw professionals eigenlijk?

Om nieuwe ontwikkelingen van de grond te krijgen is een onafhankelijke spirit en actie nodig. Als jouw organisatie een strakke organisatiestructuur kent, is het heel lastig voor jouw professionals om autonoom en ondernemend te zijn.

autonomieAutonomie-check 

- Hoeveel vrijheid en flexibiliteit hebben jouw professionals?
- Stimuleert jouw organisatie teams en individuen om eigen doelen en targets te formuleren?
- Kunnen jouw professionals zelf richting geven aan hun doelen en activiteiten?
- Ontstaan vernieuwingen top-down of bottom-up?

Autonomie-killers

- Dagelijkse verantwoordingsplicht
- Gedetailleerde planningen zonder flexibiliteit
- Strakke sturing op resultaten

Autonomie-aanjagers

- Bied geduld, ruimte en tolerantie voor autonome groepen
- Geef aandacht en support voor 'trekkers' van een nieuw idee
- Leg verantwoordelijkheid laag in de organisatie, bij kleine autonome teams
- Creëer skunk works, waarin kleine groepen via het garage-box principe
        op een onconventionele wijze samenwerken


Volgende keer meer over andere eigenschappen van ondernemende professionals. Meer weten over Intrapreneurship? Neem gerust contact op met Barcavela, of neem wellicht deel aan een van de workshops van de Leergang Intrapreneurship die binnenkort van start gaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten