donderdag 2 mei 2013

zonder creativiteit geen ondernemende professionals

Hoe maak je van de professionals in jouw organisatie ondernemende professionals? 


creativiteit
Om dat te kunnen is allereerst van belang om te weten wat nu eigenlijk ondernemende professionals zijn; aan welke voorwaarden zij voldoen, welke drijfveren ze hebben en welke kwaliteiten? Nieuwsgierigheid, pro-activiteit, creativiteit, lef en autonomie zijn toch wel de allerbelangrijkste en onderscheidende kwaliteiten. Deze blog gaat specifiek over creativiteit.Creativiteit

Creativiteit gaat over het ontwikkelen van nieuwe ideeën. In een innovatiegerichte organisatie krijgen professionals tijd en ruimte voor het ontwikkelen van producten, processen of ideeën. Een mooi voorbeeld van steun voor innovatie is de 20%-regel bij Google. Alle professionals krijgen daar 20% van hun tijd de mogelijkheid om zelf nieuwe ideeën te ontwikkelen. Onder andere Gmail is in deze 'vrije tijd’ ontwikkeld. Creativiteit gaat niet allen om het ontwikkelen van het product, maar is vaak ook nodig op sociaal vlak, om anderen voor een idee te winnen.

Innovativiteitscheck voor jouw organisatie

- In hoeverre worden professionals gemotiveerd om met nieuwe ideeën te komen?
- Krijgen professionals de ruimte om hun creativiteit kwijt te kunnen in experimenten?
- Hoeveel nieuwe diensten en verbeterde processen zijn er het afgelopen jaar ontwikkeld?
- Hoeveel investeert jouw organisatie in R&D (evt samen met universiteiten of
   onderzoeksinstellingen)

Creativiteitskillers

- vaste regels waar niet van afgeweken mag worden, zelfs niet in het klantbelang
- als het financieel wat minder gaat als eerste snijden in innovatie
- voorstellen afkappen met 'hebben we al geprobeerd', en ‘dat werkt hier niet’

Creativiteitsaanjagers

- maak tijd vrij voor creativiteit en experimenteren
- beloon initiatieven
- stimuleer continue verbetering binnen de organisatie
- voer de oude ideenbus weer in (zie ook deze eerdere blog)
- reserveer budget voor R&D, onderzoeksprojecten en nieuwe  technologie


Volgende keer meer over andere eigenschappen van ondernemende professionals. Meer weten over Intrapreneurship? Neem gerust contact op met Barcavela, of neem wellicht deel aan een van de workshops van de Leergang Intrapreneurship die binnenkort van start gaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten