donderdag 19 maart 2015

de leidende (project)manager

Als je met een groep aan een doel werkt heb je al snel een leider nodig. Maar wat is nu een leider? En wat is het verschil tussen een leider en een manager?

leider manager

Jarenlang ging de grap de wereld rond dat je als je verdwaald was hulp kon vragen aan een manager, die dan met je zou kijken naar de criteria waaraan een weg moest voldoen, of aan een leider, die in een boom zou klimmen en zou kijken waar de uitgang was. Best grappig natuurlijk, maar is er echt zo veel verschil tussen managers en leiders, is het een ander soort mensen of zijn het mensen die ander gedrag vertonen? Zijn managende leidinggevenden fout en leidende leidinggevenden goed bezig? Moeten we vooral áf van de managers?Leiderschap vs management


Wikipedia stelt dat leiderschap een proces is waarbij een individu een groep van individuen beïnvloedt om een bepaald doel te bereiken (sturen), waarbij bij management vooral de nadruk ligt op beheer en beheersing. Dat geeft waarschijnlijk meteen aan waarom we vaak zo'n hekel hebben aan managers en we leiders willen: als we managers inderdaad zien als de beheerser met de spreadsheet, dan vraagt dat alleen maar weer iets van je; als de leider degene is die je naar een doel stuurt kan het zijn dat hij jou iets biedt, in plaats van vraagt.

Quinn


In de leiderschapstrainingen van Barcavela werken we met het model van Quinn: leiden en managen zijn allebei rollen die leidinggevenden vervullen, net zoals bijvoorbeeld innoveren, stimuleren en coördineren.

Effectieve leidinggevenden spelen in op de situatie en kunnen in verschillende omgevingen, met verschillende mensen en onder verschillende omstandigheden ander gedrag laten zien. Do the things right EN do the right things.

Soms moet je dus managen (beheersen, zorgen dat je binnen de gestelde kaders blijft) en soms moet je leiden (richting geven, kaders bieden)

Projectmanagement


En of dat in een lijnorganisatie al niet lastig genoeg is, de eisen die aan leiderschap in tegenwoordige organisaties worden gesteld, worden ook aan leiders in projectorganisaties gesteld. Als projectmanager moet je zonder formele macht professionals aansturen, die vaak niet eens binnen jouw eigen organisatie werken.
Ik ben erg blij dat ik ook dit jaar voor de Universiteit Maastricht weer een aantal workshops binnen hun Post Graduate opleiding Projectmanagement mag verzorgen; workshops die gaan over de zachte kanten van projectmanagement: leiderschap, werken in teams, en sociaal dynamische aspecten van werken in projecten.

Klik hier voor meer info over de hele Post Graduate opleiding Projectmanagement van de Universiteit Maastricht. NB: Er zijn nog plaatsen beschikbaar!


Maastricht University

Geen opmerkingen:

Een reactie posten